‘ออมสิน’ ออกเงินฝากพิเศษ 15 เดือน ดอกสูงสุด 8%

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ‘ออมสิน’ ออกเงินฝากพิเศษ 15 เดือน ดอกสูงสุด 8%

ธนาคารออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5-15 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 8% เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ถึง 31 มีค.58

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน และ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน จนถึงวันที่ 31 มีค.58

ธนาคารออมสิน, เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ, บัญชีเงินฝาก, ดอกเบี้ยเงินฝาก, ชาติชาย พยุหนาวีชัย

สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน ธนาคารออมสินกำหนดอัตราดอกเบี้ย Step Up เดือนที่ 1–3 =1.00% ต่อปี เดือนที่ 4-8 = 1.50% ต่อปี

เดือนที่ 9-13 = 2.20% ต่อปี และเดือนที่ 14-15 = 8.00% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.50% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.94% ต่อปี)

เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท แต่ผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษี โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และฝากได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ลงรับดอกเบี้ยทุกเดือน

นอกจากนี้ยังเปิดรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน กำหนดอัตราดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.47% ต่อปี) เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

และนิติบุคคลทุกประเภท แต่สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษีเช่นกัน โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

และฝากได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

 

MThai News