‘บล.เอเซียพลัส’ เปลี่ยนชื่อ แต่ยังใช้ตัวย่อ ASP

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ‘บล.เอเซียพลัส’ เปลี่ยนชื่อ แต่ยังใช้ตัวย่อ ASP

บล.เอเซียพลัส‘ เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น ‘บล. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)‘ แต่ยังคงใช้ตัวย่อหุ้น ASP ตามเดิม

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ ASP เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ASP

บล,เอเซียพลัส, ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, หุ้นASP, ข่าวหุ้น

มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับหนังสือบริคณห์สนธิ จากเดิม บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Asia Plus Securities Public Company Limited

เป็นบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Asia Plus Group Holdings Securities Public Company Limited

โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มค. 58 ทั้งนี้ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทยังคงเป็น ASP คงเดิม

 

ติดตามข่าวสาร ‘ตลาดหุ้น’ คลิ๊กเลย>>>>>>>

 

MtThai News