ดำเนินคดีอาญา ‘บุญทรง-ภูมิ’ ขายข้าวจีทูจี

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ดำเนินคดีอาญา ‘บุญทรง-ภูมิ’ ขายข้าวจีทูจี

ที่ประชุม ป.ป.ช.มีมติ ชี้มูลความผิด บุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ และนายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ พร้อมพวกรวม20 คน คดีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี เตรียมส่ง อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไป

วันนี้(20ม.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีวาระพิจารณาสำนวนคดีกล่าวหานายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ กับพวกทุจริตการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)

27

ทั้งนี้กรรมการ ป.ป.ช.มีการพิจารณาว่า สำนวนที่อนุกรรมการไต่สวนฯ เสนอมานั้นมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนหรือไม่หากสำนวนสมบูรณ์ ก็สามารถชี้มูลความผิดได้เลยแต่หากยังไม่สมบูรณ์ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.แถลงภายหลังการประชุมฯ ว่า ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ และนายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ พร้อมพวกรวม 20 รายกรณีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ซึ่งมีทั้งข้าราชการระดับสูง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกระทำความผิด โดยพบว่าการทำสัญญาซื้อขายข้าวสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างร้ายแรง ซึ่งมีจำนวนความเสียหายรวมมากกว่า 6แสนล้านบาท หลังพบว่าไม่มีการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐหรือ จีทูจีจริง เป็นการนำข้าวมาเวียนเทียนขายภายในประเทศ

ทั้งนี้ ป.ป.ช.พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 โดยให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และให้เสนอความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา

สำหรับรายชื่อผู้ที่ร่วมกระทำความผิดในคดีดังกล่าว นอกเหนือจากอดีตรมว.พาณิชย์ และรมช.พาณิชย์ ยังประกอบด้วย พ.ต.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตผู้ช่วยเลขานุการ-เลขานุการ รมว.พาณิชย์, นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ, นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศและรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ, นายอัครพงศ์ ช่วยเกลี้ยง หรือทีปวัชระ อดีตเลขานุการกรมและผู้อำนวยการสำนัการค้าข้างต่างประทเศ

นายสมคิด เอื้อสุภา นายรัฐนิธ โสจิระกุล นายลิตร พอใจ อดีตผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด, น.ส.รัตนา แซ่เฮง ในฐานะกรรมการบริษัท สยามอินดิก้า, น.ส.สุธิดา จันทะเอ ในฐานะกรรมการบริษัท สยามอินดิก้า, น.ส.เรืองวัน เลิศศลารักษ์ ในฐานะกรรมการบริษัท สยามอินดิก้า, นายโจ หรือนิมล รักดี , นายสุธี เชื่อมไธสง, น.ส.สุนีย์ จันทร์สกุลพร, นายกฤษณะ สุระมนต์, นายสมยศ คุณจักร , บริษัท สิราลัยจำกัดหรือบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร ในฐานะกรรมการบริษัท สิราลัย และนายอภิชาติ จันทร์สกุลพรหรือ เสี่ยเปี๋ยง คนสนิทของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

MThai News