ครม.คุมราคาสินค้า 41 รายการ สบู่-แชมพู รอด!

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม.คุมราคาสินค้า 41 รายการ สบู่-แชมพู รอด!

ครม.เห็นชอบการควบคุมราคาสินค้าปีนี้ 41 รายการ สั่งเพิ่ม ท่อพีวีซี ส่วน สบู่-แชมพู รอด! เหตุมีการเเข่งขันสูง 

ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบกำหนดสินค้าและบริการควบคุมในปี 58 จำนวน 41 รายการ

แยกเป็นสินค้า 38 รายการ และบริการ 3 รายการ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.นี้ เนื่องจากการประกาศกำหนดสินค้าควบคุมในปี 57 จะสิ้นสุดในวันที่ 26 ม.ค.58

shopping-supermarket-2
ครม.เห็นชอบการควบคุมราคาสินค้าปีนี้ 41 รายการ

พร้อมทั้งยกเลิกสินค้าควบคุมเดิมของปี 57 จำนวน 3 รายการ อาทิ เครื่องวัดความชื้นข้าว, เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว และเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน เพราะไม่มีความจำเป็นแล้ว

ส่วนที่เหลือให้คงรายการเดิมไว้ พร้อมกับเพิ่มสินค้าควบคุมใหม่ อาทิ ท่อพีวีซี เพราะเป็นสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างและเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่การเกษตร

ซึ่งการควบคุมครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอให้เพิ่มการควบคุมราคาสินค้าประเภท สบู่ และ แชมพู ด้วยเนื่องจากที่ผ่านมามีการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการลดขนาดบรรจุภัณฑ์และปริมาณลงแต่ ครม.เห็นว่า สินค้าดังกล่าว มีการแข่งขันในตลาดอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องควบคุม

สำหรับสินค้าและบริการควบคุมทั้ง 41 รายการ หมวดอาหาร ได้แก่ กระเทียม ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ สุกรและเนื้อสุกร น้ำตาลทราย น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์

ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ ครีมเทียมนมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน นมผง นมสด แป้งสาลี อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก และผลปาล์มน้ำมัน

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน ได้เเก่ ผงซักฟอก ผ้าอนามัย กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า, หมวดปัจจัยทางการเกษตร คือปุ๋ย ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ เครื่องสูบน้ำ รถไถนา รถเกี่ยวข้าว

หมวดวัสดุก่อสร้าง คือ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น สายไฟฟ้า ท่อพีวีซี ,หมวดขนส่ง คือ แบตเตอรี่รถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก

หมวดปิโตรเลียม คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง เม็ดพลาสติก, หมวดยารักษาโรค คือ ยารักษาโรค ,และหมวดอื่นๆ คือ เครื่องแบบนักเรียน ส่วนบริการ มี 3 รายการ คือการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า บริการทางการเกษตร

 

MThai News