คน 59.9% พอใจในราคาสินค้า-ค่ารองชีพ รัฐบาลประยุทธ์

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คน 59.9% พอใจในราคาสินค้า-ค่ารองชีพ รัฐบาลประยุทธ์

โพลเผยคน 59.9%พอใจในราคาสินค้า-ค่ารองชีพ รัฐบาลประยุทธ์ ชี้ราคาน้ำมันลดของยังแพง หวังรัฐบาลดูแลราคาอาหาร

ราคาน้ำมัน, รัฐบาลประยุทธ์, ประยุทธ์ จันทร์โอชา, กรุงเทพโพลล์

วันนี้ (26 ม.ค. 58) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพลล์ ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,143 ตัวอย่างถึงเรื่อง “ราคาสินค้าควรเป็นอย่างไรหลังราคาน้ำมันลด” โดยเริ่มถามว่า “ราคาน้ำมันที่ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ช่วยทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในภาพรวมถูกลงหรือไม่” พบว่า
ร้อยละ 74.0 บอกว่า ราคาเท่าเดิม ไม่ถูกลง
ร้อยละ 15.0 บอกว่า ราคาแพงขึ้นกว่าเดิม
ร้อยละ 10.3 ที่เห็นว่าราคาสินค้าถูกลง

เมื่อถามว่าสาเหตุหลักที่ราคาสินค้าไม่ลดลงในปัจจุบัน ทั้งที่ราคาน้ำมันลดลงค่อนข้างมากคืออะไรนั้น
ร้อยละ 65.3 ผู้ขาย พ่อค้า แม่ค้า ไม่ยอมลดราคา
ร้อยละ 47.2 รัฐไม่มีมาตรการควบคุมอย่างจริงจัง
ร้อยละ 35.7 การผลิตสินค้ายังมีต้นทุนสูง
ร้อยละ 30.2 ผลจากการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ/ ค่าแรง 300 บาท

ทั้งนี้เมื่อถามว่ามีความพึงพอใจในการดูแลราคาสินค้า-ค่าครองชีพของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชามากน้อยเพียงใดนั้น
ร้อยละ 59.9 พอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
ร้อยละ 33.9 พอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

MThai news