ทะลุ 2.19 ล้านลบ. ยอดส่งเสริมการลงทุนปี 57

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ทะลุ 2.19 ล้านลบ. ยอดส่งเสริมการลงทุนปี 57

บีโอไอ เผยยอดส่งเสริมการลงทุนปี 2557 ทะลุ 2.19 ล้านลบ. สูงสุดในรอบเกือบ 50 ปี

นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า สถิติการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 2557 ที่ผ่านมาว่า มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมจำนวน 3,469 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 2.19 ล้านลบ.

บีโอไอ เผยยอดส่งเสริมการลงทุนปี 2557 ทะลุ 2.19 ล้านลบ.

ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบเกือบ 50 ปี ที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับการขอรับส่งเสริมในปี 2556 พบว่ามีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้น 73% มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 117%

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยื่นขอรับส่งเสริมสูงสุดอันดับหนึ่ง เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค มีจำนวน 799 โครงการ อันดับสอง เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก จำนวน 503 โครงการ

อันดับสาม กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ จำนวน 734 โครงการ อันดับสี่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร จำนวน 806 โครงการ

ทั้งนี้ พบว่าในเดือนธันวาคม 2557 มีการยื่นขอรับส่งเสริมมากถึง 2,092 โครงการ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะนักลงทุนส่วนใหญ่มีแผนที่จะลงทุนหรือขยายการลงทุนในอนาคตอยู่แล้ว จึงเร่งยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเร็วขึ้น รวมถึงโครงการขนาดใหญ่ ระดับหลายพันล้านบาทถึงหมื่นล้านบาท

สำหรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2558 บีโอไอจะมุ่งเน้นส่งเสริมโครงการที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย หรือมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านวิจัยพัฒนา และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ามาลงทุนในประเทศให้มากขึ้น ดังนั้นเป้าหมายของบีโอไอจะอยู่ที่คุณค่าทางโครงการมากกว่าจำนวนโครงการหรือเม็ดเงินลงทุน

 

MThai News