อุ้มรากหญ้า! ครม.ไฟเขียว! อัดงบ 4 หมื่นล้าน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / อุ้มรากหญ้า! ครม.ไฟเขียว! อัดงบ 4 หมื่นล้าน

คณะรัฐมนตรีสรุปมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกร-กลุ่มผู้ยากจน อัดงบ 4 หมื่นล้าน หวังกระตุ้นการจ้างงานทั่วประเทศ

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากหารือในคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมาได้สรุปมาตรการที่จะช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มผู้ยากจน

สรุปมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกร-กลุ่มผู้ยากจน อัดงบ 4 หมื่นล้าน

โดยจะให้กระทรวงคมนาคมจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและบูรณะซ่อมแซมถนนทั่วประเทศในวงเงิน 40,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนมีนาคม 2558 เพราะในช่วงดังกล่าว เข้าสู่ฤดูแล้งของประเทศไทยพอดี

จึงเป็นจังหวะที่ดีที่รัฐบาลจะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกระลอกหนึ่ง ในแต่ละปีกระทรวงคมนาคมมีงบประมาณในการพัฒนาและซ่อมแซมถนนทั่วประเทศอยู่แล้ว แต่กระทรวงการคลังขอให้กระทรวงคมนาคมบวกเพิ่มจาก

งบประมาณปีปัจจุบันเข้าไปอีก 40,000 ล้านบาท โดยงบประมาณก้อน นี้กระทรวงการคลัง จะกู้เงินจากตลาดเงินแต่จะเป็นวิธีการไหนและรูปแบบใด ยังอยู่ ระหว่างการหารือกับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน 

ซึ่งการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบโดยตรง จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่อยู่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ไม่สามารถทำ การเกษตรได้เช่นการปลูกข้าว ทำให้เกิดการว่างงานในชนบท ซึ่งจะเป็นปัญหาของสังคมตามมาในอนาคต

 

MThai News