สุวรรณภูมิ จัดอบรม แท็กซี่สร้างภาพลักษณ์ รับ AEC

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / สุวรรณภูมิ จัดอบรม แท็กซี่สร้างภาพลักษณ์ รับ AEC

สุวรรณภูมิจัดอบรม! แท็กซี่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว และการเปิดประชาคมอาเซียน

น.ส.ดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการพาณิชย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่ง

สุวรรณภูมิจัดอบรม! แท็กซี่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดอบรมผู้ขับรถแท็กซี่สุวรรณภูมิ เพื่อเร่งสร้างมาตรฐานงานการบริการอย่างมืออาชีพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และลดเรื่องการร้องเรียนจากการให้บริการ

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยอมรับว่า การให้บริการรถแท็กซี่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ผ่านมา เกิดจากปัญหาอัตราค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีกระเป๋าสัมภาระมากกว่าผู้โดยสารทั่วไป

ซึ่งรถที่นำมาให้บริการต้องเป็นรถแวนขนาดใหญ่ จึงมีต้นทุนในการดำเนินการสูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไปและต้องเข้าคิวรอในการให้บริการ เฉลี่ยแต่ละวันสามารถให้บริการผู้โดยสารได้ประมาณ 3-4 เที่ยวต่อวัน

ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว กรมการขนส่งทางบก ทอท. และมณฑลทหารบกที่ 11 อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันในการช่วยเหลือตามที่กลุ่มแท็กซี่สุวรรณภูมิเสนอมา เพื่อให้อัตราค่าโดยสารเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งผู้โดยสาร และผู้ให้บริการรถแท็กซี่

ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงบ่ายวันนี้จากนั้น จะนำข้อสรุปจากที่ประชุมร่วมกันทั้งสามฝ่าย เสนอต่อ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาเพื่อออกแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

 

MThai News