คมนาคม จับมือ ก.ล.ต. ผุดกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คมนาคม จับมือ ก.ล.ต. ผุดกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ก.คมนาคม จับมือ ก.ล.ต. ผุดกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน หลังการประชุมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรัฐวิสาหกิจ

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เปิดเผยว่า หลังการประชุมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรัฐวิสาหกิจ หรือ อินฟราฟันด์

ก.คมนาคม จับมือ ก.ล.ต. ผุดกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ว่าเป็นการประชุมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมกับ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการที่ใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมาดำเนินการก่อสร้าง

ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุโครงการที่ชัดเจนได้ว่าจะเป็นโครงการอะไรบ้าง อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษารายละเอียดแต่ละโครงการที่จะนำมาใช้กองทุนดังกล่าว

อาทิ โครงการสนามบินของบริษัท โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.และโครงการทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เนื่องจากมีรายได้เป็นของตัวเอง จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังจะต้องศึกษารายละเอียดโครงการต่อไป

ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานใช้เวลากว่า 10 ปี ตั้งแต่การกู้เงิน ออกแบบ ก่อสร้าง รวมไปถึงการเปิดบริการของแต่ละโครงการ

ส่วนขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจากขึ้นมูลของ กลต.จะเริ่มจากการคัดเลือกโครงการที่จะนำมาระดมทุนผ่านกองทุน รวมถึงคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งกองทุน หรือ บลจ.

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อสามารถหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะยื่นขออนุมัติจัดตั้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อนำเนินการในการขอพิจารณาอนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

สำหรับข้อดีของการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 1.ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณของประเทศ 2.ทำให้หนี้สาธารณะมีอัตราส่วนต่ำ เป็นผลดีกับการกู้เงิน และนำเงินไปใช้ดำเนินการ งานโครงการโครงสร้างพื้นฐานได้

 

MThai News