สปส. ‘ยอมจำนน’ จ่ายเงินชดเชยคนว่างงาน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / สปส. ‘ยอมจำนน’ จ่ายเงินชดเชยคนว่างงาน

สปส.ยอมจ่ายเงินชดเชย กรณีลาออกว่างงาน 3 เดือน  หากเสียงส่วนใหญ่ต้องการคงสิทธินี้ไว้

นายโกวิท สัจจวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. กระทรวงแรงงาน เผยถึงกรณีที่ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท. คัดค้าน ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..)

พ.ศ. …ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการ หรือ กมธ.  วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฯในวาระแรก

สำนักงานประกันสังคม

ระบุให้มีการตัดสิทธิผู้ประกันตนกรณีลาออกจากงาน จากเดิมที่ผู้ประกันตนจะได้รับเงินช่วยเหลือขณะว่างงาน 30% ของค่าจ้างไม่เกิน 3 เดือน

หากเสียงส่วนใหญ่ต้องการคงให้สิทธิผู้ประกันตน กรณีลาออกจากงานได้รับเงินชดช่วยเหลือขณะว่างงาน 3 เดือน ก็จะคงไว้ตามเดิม

ยอมรับว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีเนื้อหาให้ตัดสิทธิว่างงานผู้ประกันตนกรณีสมัครใจลาออกจากงานจริง เนื่องจากว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่ให้สิทธิกรณีแรงงานลาออกจากงานเอง มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ให้สิทธินี้

 

Mthai News