รู้ยัง! ผลสำรวจ เผยคนว่างงาน ฆ่าตัวตาย 45,000 คน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รู้ยัง! ผลสำรวจ เผยคนว่างงาน ฆ่าตัวตาย 45,000 คน

ผลสำรวจใน 63 เศรษฐกิจพบว่า ผู้จบชีวิตตนเอง 45,000 คนในแต่ละปี มีสาเหตุจากการว่างงาน..

วารสารจิตเวชศาสตร์แลนเซทเผยแพร่ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยซูริคในสวิตเซอร์แลนด์ ที่วิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตใน 63 เศรษฐกิจใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงปี 2543-2544 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูและมีเสถียรภาพพบว่า

มีคนฆ่าตัวตายปีละ 233,000 คน ในจำนวนนี้ 45,000 คน มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการว่างงาน และในช่วงปี 2551-2552 ซึ่งเป็นช่วงที่วิกฤตการเงินโลกส่งผลรุนแรงที่สุด อัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 คน

คณะนักวิจัยระบุว่า ยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่เฉพาะช่วงเกิดวิกฤตเท่านั้น แต่ยังจำเป็นสำหรับช่วงเศรษฐกิจมั่นคงด้วย เพราะช่วงปี 2543-2544 ที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู คนว่างงานมีแนวโน้มฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 20-30%

การวิจัยครั้งนี้พบด้วยว่า ทั้งชายและหญิงในทุกกลุ่มอายุเสี่ยงฆ่าตัวตายเท่า ๆ กัน แตกต่างจากการวิจัยที่ผ่านมา และพบว่าอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นล่วงหน้า 6 เดือนก่อนที่อัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้น

ที่สำคัญพบด้วยว่าการว่างงานมีผลต่อการฆ่าตัวตายไม่เท่ากันในแต่ละเศรษฐกิจ โดยจะมีผลมากเป็นพิเศษในเศรษฐกิจที่ผู้คนไม่คุ้นเคยกับการว่างงาน

 

MThai News