รถไฟฟ้า บางซื่อ-รังสิต ‘ได้ใช้แน่’ไม่เกินปี 2561.

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รถไฟฟ้า บางซื่อ-รังสิต ‘ได้ใช้แน่’ไม่เกินปี 2561.

ร.ฟ.ท. เผยหลังจัดประชุมรับฟังความเห็น งานบริการที่ปรึกษาทบทวนและออกแบบรายละเอียด โครงการรถไฟฟ้า สายบางซื่อ-รังสิต

นายจเร รุ่งฐานีย วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง หรือ ร.ฟ.ท. เปิดเผยว่า  ได้เปิดประชุมรับฟังความเห็น งานบริการที่ปรึกษาทบทวนและออกแบบรายละเอียด

โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-รังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน เพื่อทบทวนโครงการดังกล่าว และรองรับการเดินรถไฟ ในประเภทต่างๆ ในอนาคต

ข่าว, ข่าววันนี้, รถไฟฟ้า, บางซื่อ-รังสิต, นายจเร รุ่งฐานีย, รฟท.
รูปภาพจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย

ได้เเก่  รถไฟทางไกล รถไฟขนส่งสินค้า รถไฟชานเมือง รถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน และรถไฟขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ กระทรวงคมนาคม โดยการปรับแบบดังกล่าวใช้งบประมาณ 8,130 ล้านบาท

ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. แล้วก่อนหน้านี้ สำหรับรายละเอียดในสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง จะปรับความยาวชานชาลา จาก 230 เมตร เป็น 630 เมตร

เพิ่มการจอดขบวนรถไฟขนาดทางมาตรฐาน 12 ชานชาลา ปรับโครงสร้างทางรถไฟช่วงเข้า-ออกสถานี จาก 3 เป็น 4 ทาง และสัญญาที่ 2 งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต ได้ปรับแก้ไขทางรถไฟและสถานีรายทางจาก 3 เป็น 4 ทาง

รวมทั้งปรับแผนสถานีดอนเมืองให้สามารถรองรับรถไฟได้หลายรูปแบบ อาทิ รถไฟเชื่อมท่าอากาสศยาน รถไฟทางไกล และรถไฟฟ้า ส่วนความก้าวหน้า การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง สัญญาที่ 1 มีความก้าวหน้าถึงสิ้นเดือน ม.ค.2558 หรือ 17.87%

สัญญา 2 ความก้าวหน้า 32.41% ขณะที่สัญญาที่ 3 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งการจัดหารถไฟกำลังพิจารณาต่อรองราคาและหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินปี 2561

 

MThai News