‘ถูกเเละดี’ กรมศุลฯ จัดประมูลรถหรู 241 คัน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ‘ถูกเเละดี’ กรมศุลฯ จัดประมูลรถหรู 241 คัน

กรมศุลกากร จัดประมูลรถหรู  241 คัน ถูกสุดเริ่ม 2 หมื่นบาท – แพงสุด 9.99 ล้านบาท

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมศุลกากร จะจัดขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง วิธีประมูลด้วย วาจาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กรมศุลกากร คลองเตย โดยมีรถยนต์ทั้งสิ้น 241 คัน

ประกอบด้วยรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ อาทิ BENTLEY, PORSCHE, AUDI, BENZ,FERRARI, BMW, LEXUS, NISSAN, TOYOTA, HONDA ฯลฯ

ข่าว, ข่าวววันนี้, ข่าวเศรษฐกิจ, กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร, สหการประมูล, รถหรู, รถของกลาง
ภาพประกอบข่าว

 

โดยมอบหมายให้ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการขายทอดตลาดตามสภาพที่เป็นอยู่ และเป็นการประมูลด้วยวาจา โดยเปิดให้ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลสามารถชมสภาพภายนอกรถยนต์ของกลางฯ ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

ในส่วนของการลงทะเบียนร่วมประมูล และวางเงินค้าประกันการประมูลนั้นผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนและวางเงินค้าประกันการประมูล เป็นแคชเชียร์เช็คของธนาคารในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งจ่ายกรมศุลกากร (พักรายได้) ที่ เจ้าหน้าที่

รับลงทะเบียน ส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.และในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประมูล

ทั้งนี้ ในการวางเงินค้าประกันรถยนต์ที่จะประมูลจะมีอัตราที่แตกต่างกัน โดยรถยนต์ที่ราคาเปิดประมูลต่ากว่า 1.5 ล้านบาท จะต้องวางเงินค้าประกันคันละ 1 แสนบาท ส่วนรถยนต์ที่ราคาเปิดประมูลตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไปจะต้องวางเงินค้าประกันคันละ 2 แสนบาท

สำหรับรถยนต์ที่เปิดประมูลเป็นคันแรกและมีราคาการเปิดประมูลสูงสุด ได้แก่ BENTLEY รุ่น CONTINENTAL GT เปิดประมูลด้วยราคา 9.99 ล้านบาท และรถยนต์ที่มีราคาการเปิดประมูลลำดับถัดมา ได้แก่ FERRARI รุ่น Scuderia Spider 16 M เปิดประมูลด้วยราคา 6 ล้านบาท

ส่วนรถยนต์ที่มีการเปิดประมูลในราคาต่ำที่สุด ได้แก่ TOYOTA รุ่น HIACE และ TOYOTA รุ่น KE 70 เปิดประมูลด้วยราคา 2 หมื่นบาท

 

MThai News