ผลงานดี! เก็บรายได้รัฐ 4 เดือน 6.65 แสนล้านบาท เกินเป้า

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ผลงานดี! เก็บรายได้รัฐ 4 เดือน 6.65 แสนล้านบาท เกินเป้า

สศค.ยังท็อปฟอร์ม! เก็บรายได้รัฐ 4 เดือนได้ 6.65 แสนล้านบาท เกินเป้า 1,124 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจครองแชมป์ นำส่งรายได้สูงสุด 12,225 ล้านบาท

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัด เก็บรายได้รัฐ บาลสุทธิ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 58 (ตุลาคม 57 – มกราคม 58) เก็บได้ 665,222 ล้านบาท

เก็บรายได้รัฐ, คลัง, สศค., กฤษฎา จีนะวิจารณะ, นำส่งรายได้, รัฐวิสาหกิจ, ภาษีน้ำมัน
รัฐวิสาหกิจสามารถนำส่งรายได้สูงสุดที่ 12,225 ล้านบาท

 

เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสูงกว่าประมาณการเล็กน้อยที่ 1,124 ล้านบาท หรือ 0.2% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 0.9% ขณะที่การจัด เก็บรายได้รัฐ ของ 3 กรมจัดเก็บภาษีสังกัดกระทรวงการคลังจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 15,993 ล้านบาท หรือ 2.4%

ส่วนการจัดเก็บรายได้จากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสามารถทำได้สูงสุดที่ 12,225 ล้านบาท รองลงมาจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นอยู่ที่ 8,308 และการจัดเก็บภาษีน้ำมันอยู่ที่ 7,856 ล้านบาทตามลำดับ

ส่วนรายได้ภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายมาก ได้แก่ภาษีเงินได้นิติบุคคล 14,066 ล้านบาท ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 5,940 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,490 ล้านบาท

 

ติดตามข่าวสาร ‘การเงินการคลัง’ คลิ๊กเลย>>>>>>>

 

MThai News