ตามคาด! นายกฯ ตั้ง ‘อภิรัชต์’ นั่งปธ.บอร์ดสลากคนใหม่

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ตามคาด! นายกฯ ตั้ง ‘อภิรัชต์’ นั่งปธ.บอร์ดสลากคนใหม่
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้ง พล.ต. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นประธานบอร์ดสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่
วันนี้ (2 พ.ค. 58) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค. 58
สลากกินแบ่ง , นายก , อภิรัชต์
พล.ต. อภิรัชต์ คงสมพงษ์
กําหนดให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งบุคคลมาเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 3(1) ของคําสั่งดังกล่าว หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงแต่งตั้ง พลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ให้เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
MThai News