ไล่ออก! ขรก.กรมสรรพากร โกงเงินภาษี VAT

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ไล่ออก! ขรก.กรมสรรพากร โกงเงินภาษี VAT

สมหมาย เผย อ.ก.พ. มีมติลงโทษไล่ข้าราชการกรมสรรพากรออก หลังโกงเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

วันนี้ (14 พ.ค. 58) นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงการคลัง ได้ประชุมพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในเรื่องการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของ นายสิริพงศ์ ริยะการธีรโชติ หรือชื่อเดิม นายศุภกิจ ริยะการ สรรพากรพื้นที่นราธิวาส กรมสรรพากร ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22

กรมสรรพากร
อ.ก.พ.ไล่ออก ขรก. กรมสรรพากร โกงเงินภาษี VAT

จากการสอบสวนพบว่า ได้มีกลุ่มบริษัทที่ประกอบกิจการส่งออกโลหะและแร่โลหะถึง 30 ราย ที่มีชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ซ้ำ ๆ กัน ใช้สถานที่จดทะเบียนประกอบการซ้ำกัน แต่ไม่ได้ประกอบการจริง โดยกรมสรรพากรมีการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มคืนไปแล้ว 25 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 3,200 ล้านบาท โดยทางอ.ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบให้ลงโทษไล่นายสิริพงศ์ออกจากราชการ

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ มติชนออนไลน์

MThai News