อัยการสูงสุดสั่ง กสทช.ไม่เลื่อนจ่ายค่าต๋งทีวีดิจิตอลงวด 2

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / อัยการสูงสุดสั่ง กสทช.ไม่เลื่อนจ่ายค่าต๋งทีวีดิจิตอลงวด 2

อัยการสูงสุด ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการ กสทช.แจ้งว่าไม่สามารถเลื่อนกำหนดเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 2 ได้

วันนี้ (20 พ.ค.) นายวีรพล ปานะบุตร รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีการเลื่อนกำหนดระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หลังกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 2 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 24 พ.ค. ที่จะถึงนี้

ทีวีดิจิตอล,กสทช.,อัยการ

ก่อนหน้านี้ผู้ชนะการประมูลได้มีหนังสือยื่นขอผ่อนผัน ให้ กสทช. เลื่อนกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 2 ออกไปอีก 1 ปี โดยอ้างว่าอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลไม่เติบโตดังที่คาดหมาย

สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วโดยใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ กสทช ในการประมูลคลื่นความถี่ในการให้บริการระบบดิจิตอล ซึ่งมีการแยกชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ในงวดต่างๆ อย่างตายตัว ไม่ได้เปิดช่องให้ กสทช. สามารถเลื่อนกำหนดระยะเวลาการชำระในงวดใดๆ ได้ และหยิบยก ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 80/2557 ว่าให้นำเงินที่ได้จากการประมูล หลังจากการหักค่าใช้จ่ายส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน แทนการให้นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ อันเป็นกองทุนในสำนักงาน กสทช. เอง

กระนั้น กสทช. จึงไม่อาจเลื่อนกำหนดเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 2 ให้แก่ผู้ชนะการประมูลดังได้ นอกเสียจากจะได้มีการแก้ไขประกาศ กสทช. ให้สามารถเลื่อนได้ หรือออกประกาศ กสทช. ฉบับใหม่ เพื่อผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวเสียก่อน

อย่างไรก็ตาม การประมูลได้เสร็จสิ้นไปแล้ว การแก้ไขหรือประกาศฉบับใหม่อาจเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางราย หรืออาจก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในบรรดาผู้เข้าร่วมประมูล และอาจมีปัญหาในข้อกฎหมาย ว่าการออกประกาศให้มีผลย้อนหลังไปถึงการประมูลที่เสร็จสิ้นไปแล้วจะสามารถกระทำได้หรือไม่ ในประเด็นดังกล่าวควรมีการหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เป็นที่ชัดเจนก่อน

ทั้งนี้ทั้งนั้น ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถชำระเงินตามกำหนด จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 7.5% ของยอดเงินที่ต้องชำระต่องวด โดยเงินประมูลทีวีดิจิตอลรอบ 2 วงเงินรวมทั้งหมด 8,124 ล้านบาท

ขอบคุณที่มาจาก มติชน