คนกรุงเตรียมตัว! กทม.จ่อเก็บค่าขยะเพิ่ม 10เท่า

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คนกรุงเตรียมตัว! กทม.จ่อเก็บค่าขยะเพิ่ม 10เท่า

กทม.เล็งปรับค่าจัดเก็บ-กำจัดขยะกรุงเทพฯ จากบ้านละ 20 เป็น 150 บาทต่อเดือน หลังเก็บได้น้อย รับภาระ 6,000 ล้านบาทต่อปี รอกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้

นายสุวพร เจิมรังษี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) เผยว่า กทม.อยู่ระหว่างเดินหน้าพัฒนาระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ และให้เหมาะสมกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่จะเพิ่มขึ้น ภายหลังร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. … ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีผลบังคับใช้

กทม.จ่อเก็บค่าขยะเพิ่ม 10เท่า รอ กม.ผ่าน
กทม.จ่อเก็บค่าขยะเพิ่ม 10เท่า รอ กม.ผ่าน

เพื่อให้ทุกเทศบาลนำไปใช้ในแนวทางเดียวกัน กำหนดอัตราค่าจัดเก็บขยะครัวเรือนละ 150 บาทต่อเดือน หากร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะทำให้ กทม.สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่า จากเดิมที่จัดเก็บครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน

ซึ่งที่ผ่านมา จัดเก็บค่าขยะได้ตามจริงเพียง 1,900,000 ครัวเรือน เป็นเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปีละประมาณ 450 ล้านบาท จากตามทะเบียนราษฎรประมาณ 2,100,000 ครัวเรือน ซึ่งต่ำกว่าค่าดำเนินการจัดเก็บขยะและนำไปกำจัดที่ กทม.ต้องใช้งบประมาณมากถึงปีละกว่า 6,000 ล้านบาท และยังมีแนวโน้มปริมาณขยะจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูล matichon

MThai News