โพลล์ชี้ ‘กสิกรไทย’ครองใจคนกรุง ประจำปี58

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / โพลล์ชี้ ‘กสิกรไทย’ครองใจคนกรุง ประจำปี58

บ้านสมเด็จโพลล์ เผย ธนาคารกสิกรไทย ครองใจผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครมากที่สุด ชี้ประชาชนส่วนใหญ่มีความมั่นใจเลือกใช้ธุรกรรมออนไลน์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,112 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2558 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกใช้บริการด้านต่างๆจากธนาคารพาณิชย์

 

 

bankcommerce

 

สำหรับการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 18.3 เลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 16.9 ส่วนธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา อยู่ในอันดับ 3-5 ตามลำดับ

โดยโพลล์ยังชี้ว่า กลุ่มตัวอย่างเลือก ธนาคารกสิกรไทย เป็นอันดับ1 ด้านความมั่นคงทางการเงิน และความพึงพอใจการให้บริการของธนาคาร แต่ในส่วนของการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ รวดเร็วที่สุด ตกเป็นของ ธนาคารกรุงเทพ

นอกจากนี้การสำรวจกลุ่มตัวตัวอย่างในการใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ ของธนาคารพาณิชย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.6 เคยใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ และมีความมั่นใจในการใช้บริการทางออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์

 

 

MThai News

ขอบคุณภาพ/ข้อมูลจาก…บ้านสมเด็จโพลล์