ก.พลังงาน จ่อปรับภาษีสรรพสามิต NGV

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ก.พลังงาน จ่อปรับภาษีสรรพสามิต NGV

กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอกระทรวงการคลังปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตก๊าซเอ็นจีวี เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับผู้ใช้เชื้อเพลิงทุกประเภท

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาาน เตรียมเสนอการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับยานยนต์ หรือ เอ็นจีวี ต่อกระทรวงการคลัง เพื่อปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิงทุกประเภทให้เท่าเทียมกัน เนื่องจากปัจจุบันได้จัดเก็บภาษีเชื้อเพลิงอื่นๆไปแล้ว เช่น ในกลุ่มของน้ำมันมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเฉลี่ยที่ 4-5 บาท/ลิตร ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้น้ำมันที่มีประมาณ 25 ล้านคัน ไม่ต้องแบกภาระอยู่กลุ่มเดียว

 

PTTNGV1
ภาพประกอบเนื้อหา

 

โดยการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเอ็นจีวี ยังต้องรอการปรับโครงสร้างราคาก๊าซเอ็นจีวีก่อน เพื่อให้เห็นต้นทุนของก๊าซเอ็นจีวี ที่มีราคาขายขณะนี้อยู่ที่ 13 บาท/กิโลกรัม แต่ต้นทุนที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ 15 บาท/กิโลกรัม หลังจากนั้น จะมีการเก็บภาษีดังกล่าวเพิ่มอย่างไร ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นำเสนอกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังต่อไป

 

 

MThai News

 

ขอบคุณข้อมูลจาก…Dailynews