คลังไล่ออก 3 ขรก.สรรพากร โกง’แวต’

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คลังไล่ออก 3 ขรก.สรรพากร โกง’แวต’

รัฐมนตรีการคลัง สั่งไล่ออก ข้าราชการสรรพากร 3 ราย โกงภาษีมูลค่าเพิ่ม  รอเชือดอีก 14 ราย คาดสรุปผล ส่งคลังเร็วนี้ 

วันที่ 23 มิ.ย.58 นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ประธานอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน(อ.ก.พ.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า อ.ก.พ. มีมติให้ไล่ออกข้าราชการกรมสรรพากร ในความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับการประพฤติไม่ชอบในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) ให้แก่บริษัทที่ขอคืนเป็นเท็จ ทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศกว่า 4,000 ล้านบาท

สมหมาย ภาษี รมว.คลัง. Photographer: Dario Pignatelli/Bloomberg via Getty Images
สมหมาย ภาษี รมว.คลัง

ประกอบด้วย ข้าราชการระดับซี 9 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายป้อมเพชร วิทยารักษ์ นักวิชาการเชี่ยวชาญ สำนักงานสรรพากรภาค 7  นายพายุ สุขสดเขียว สรรพากรพื้นที่ปัตตานี โดยไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ

และให้ข้าราชการกรมสรรพากรระดับซี 9 และ นายกู้ศักดิ์ จันทราช สรรพากรพื้นที่สมุทรสาครออกจากราชการ โดยยังให้ได้รับบำเหน็จบำนาญ

นอกจากนี้ ช่วงเดือนที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง มีคำสั่งไล่ออกข้าราชการระดับซี 9 ของกรมสรรพากรเกี่ยวข้องเรื่องนี้ไปแล้ว 1 รายคือ นายสิริพงศ์ ริยะการธีรโชติ หรือชื่อเดิม นายศุภกิจ ริยะการ

และยังมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับโกงแวตครั้งนี้อีก 14 คน อยู่ในกรมสรรพากร ต่ำกว่าซี 9 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คาด ส่งรายงานให้กระทรวงการคลังรับทราบเร็วนี้

MThai News