กฟภ. ชี้บิลค่าไฟฟ้าแบบใหม่ไม่ได้เรียกเก็บเพิ่ม!

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กฟภ. ชี้บิลค่าไฟฟ้าแบบใหม่ไม่ได้เรียกเก็บเพิ่ม!

กฟภ. แจงกรณีบิลค่าไฟฟ้าแบบใหม่เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน ชี้เป็นค่าไฟฟ้าที่เคยมีมาอยู่แล้ว แต่แยกให้เห็นเพื่อความโปร่งใส

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการคิดค่าบริการรายเดือนในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแบบใหม่ จนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนั้น ล่าสุด (24 มิ.ย. 58) นายสมภพ เต็งทับทิม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เผยบิลค่าไฟใหม่เดือน มิ.ย. 58 เป็นไปตามอัตราโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรกูเลเลเตอร์) ที่จะมีการแจกแจงรายละเอียดค่าบริการรายเดือนและค่าใช้ไฟฟ้าเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟมากขึ้น

 

19

 

ทั้งนี้ โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่เป็นการพัฒนารูปแบบการแจ้งบิลค่าไฟที่จะมีรายละเอียดมากขึ้น จากเดิมค่าบริการจะคิดรวมค่าไฟฟ้าฐานอยู่แล้วแต่ไม่ได้แยกออกมาให้เห็น ซึ่งบิลค่าไฟที่แจงรายละเอียดที่สุดอัตราค่าไฟไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่จะมีรายการให้เห็นมากขึ้นทั้งการใช้ไฟย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับค่าบริการรายเดือนจะแยกเป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยมิเตอร์ไม่เกิน5 แอมป์และใช้ไฟไม่เกิน150หน่วย/เดือน อัตราค่าบริการ 8.19 บาท/บิล และประเภทบ้านอยู่อาศัยมิเตอร์เกิน 5 แอมป์หรือใช้ไฟเกิน150 หน่วย/เดือน คิดอัตราค่าบริการ 38.22 บาท/บิล

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการระบุว่า มีการรวมค่าประกันมิเตอร์แรกเข้าไว้ในค่าบริการนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยค่าประกันมิเตอร์นั้นจะเก็บ 700 บาท แยกเป็น ค่าประกันใช้ไฟ 300 บาท หากเมื่อใดที่เลิกใช้ไฟส่วนนี้จะคืนให้ ที่เหลือ 400 บาท เป็นค่าตรวจสอบมิเตอร์ ซึ่งตัวมิเตอร์เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. หากชำรุดตามสภาพจะเปลี่ยนให้ฟรี

ขอบคุณข้อมูล TNN24