กทม.พิจารณา ปรับค่าแรงขั้นต่ำ คาด ได้ข้อสรุปเดือนก.ค.นี้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กทม.พิจารณา ปรับค่าแรงขั้นต่ำ คาด ได้ข้อสรุปเดือนก.ค.นี้

อนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด ของกรุงเทพมหานครพิจารณาหลักเณฑ์ในการใช้ ปรับค่าแรงขั้นต่ำ คาดจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกรกฎาคมนี้

นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความจำเป็นในค่าครองชีพของลูกจ้าง และความสามารถในการจ่ายค่าแรงของนายจ้าง ตลอดจนภาพรวมของเศรษฐกิจและสังคม

 

กทมค่าแรง
ภาพประกอบเนื้อหา

 

อย่างไรก็ตาม แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำข้อมูลไปศึกษารายละเอียด ว่าจะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือคงไว้ที่ 300 บาทเท่าเดิม โดยจะเสนอที่ประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกรกฎาคม ก่อนเสนอคณะกรรมการค่าจ้างต่อไป

 

 

MThai news

ขอบคุณข้อมูลจาก…Voicetv