‘บิ๊กตู่’ ยัน กำหนดที่ดิน เศรษฐกิจพิเศษ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ใคร

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ‘บิ๊กตู่’ ยัน กำหนดที่ดิน เศรษฐกิจพิเศษ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ใคร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยัน การกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับใคร ชี้ ที่ดินเอกชน รัฐเข้าควบคุมราคาไม่ได้

วันนี้ (25 มิ.ย.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 3/2558 ว่า ปัญหาราคาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เป็นไปตามราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่รัฐบาลเวนคืนไม่สามารถซื้อขายได้ ส่วนที่ดินนอกพื้นที่เป็นของเอกชนไม่สามารถควบคุมราคาได้ โดยรัฐบาลได้กำหนดพื้นที่เศรษฐกิจไว้ 2 รูปแบบ คือ 1.พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และ 2. พื้นที่ที่ภาคเอกชนรวมกลุ่มเช่าพื้นที่และบริหารจัดการกันเอง พร้อมขอร้องนายทุนว่าอย่าไปกว้านซื้อที่ดินไว้เพื่อเก็งกำไร และยืนยันว่า การกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับใคร

 

ประยุทธ์2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

สำหรับ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เกี่ยวกับที่ดิน กิจการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยังต่างประเทศ ได้มอบหมายให้กับเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ แต่ในภาคประชาชน รัฐบาลเตรียมจัดตั้งเศรษฐกิจเพื่อสังคม ช่วยเหลือในด้านงบประมาณ ส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง โดยรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรง

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดจุดผ่านแดนพิเศษ โดยไม่กระทบกับการปักปันเขตแดนในอนาคต พร้อมทำประชาพิจารณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่

 

MThai News