โพลชี้ปชช. อยากให้ ‘บิ๊กตู่’ เร่งแก้ปัญหาปากท้อง!

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / โพลชี้ปชช. อยากให้ ‘บิ๊กตู่’ เร่งแก้ปัญหาปากท้อง!

นิด้าโพล เผยผลสำรวจชี้ บิ๊กตู่ ควรเร่งแก้ปัญหาราคาของแพง เศรษฐกิจปากท้อง ภัยแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตร

วันนี้ (1ก.ค.58) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุดในขณะนี้” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 58 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,252 หน่วยตัวอย่าง

 

 

ทั้งนี้จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเรื่องที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุดในขณะนี้ พบว่า

ร้อยละ 33.23 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าแพง เศรษฐกิจปากท้อง เพราะตอนนี้ค่าครองชีพแพง เศรษฐกิจตกต่ำมาก

ร้อยละ 29.95 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพราะ เกษตรกรไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตร ส่งผลให้พืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย สัตว์เลี้ยงไม่มีน้ำดื่ม

ร้อยละ 21.09 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร เพราะราคาต้นทุนการผลิตสูงแต่ราคารับซื้อต่ำมาก

ร้อยละ 4.31 ระบุว่า เป็นการร่างรัฐธรรมนูญ เพราะต้องการให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุด อีกทั้งมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ร้อยละ 2.40 ระบุว่า เป็นการพิจารณาใช้มาตรา 44 กับข้าราชการที่ถูกร้องเรียนปัญหาทุจริต เพราะควรใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด และลงโทษให้เป็นตัวอย่าง

ร้อยละ 1.52 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหานักศึกษาบางกลุ่มออกมาต่อต้านรัฐบาลและ คสช. เพราะถือเป็นการขัดขวางการทำงานของรัฐบาล

ร้อยละ 6.48 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ การหาแนวทางป้องกันการระบาดของโรคเมอร์ส การตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย การแก้ไขปัญหาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) การตรวจสอบมาตรฐานรักษาความปลอดภัยสนามบินสุวรรณภูมิจากกรณี พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ปัญหาค่าแรงขั้นต่ำและแรงงานต่างด้าว การทุจริตคอร์รัปชัน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร้อยละ 0.40 ระบุว่า ทุกฝ่ายต่างก็ให้ความสำคัญและกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ดีอยู่แล้ว

ร้อยละ 0.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

 

MThai News