“คปภ.” แนะทำประกันชีวิต ใช้ลดหย่อนภาษีได้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “คปภ.” แนะทำประกันชีวิต ใช้ลดหย่อนภาษีได้

“คปภ.” แนะผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ใช้หลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัย หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ประกันชีวิตเกิน 10 ปี ลดสูงสุด 100,000 บาท

นางสาว วราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบระยะสั้น และแบบระยะยาว เช่น แบบตลอดชีพ และแบบบำนาญ ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

ลดหย่อนภาษี
“คปภ.” แนะทำประกันชีวิต ใช้ลดหย่อนภาษีได้

โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นจะต้องมีเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมที่จ่ายในแต่ละช่วงเวลานั้น (ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์ หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดการชำระเบี้ยประกันชีวิต หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์)

ด้านเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์แบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้เพิ่มจากเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่นๆ ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 200,000บาท แต่เมื่อรวมกับเงินกองทุนเพื่อการเกษียณ เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

รองเลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า การประกันชีวิตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัว การซื้อประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า เพราะนอกจากจะให้ความคุ้มครองแล้ว ยังสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีได้

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News