มอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย เวนคืนหมื่นไร่ เริ่มสร้างปี 63

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / มอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย เวนคืนหมื่นไร่ เริ่มสร้างปี 63

กรมทางหลวงลุยมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย เผย ต้องเวนคืนพื้นที่กว่า 1 หมื่นไร่ รวม 900 หลังคาเรือน คาดเริ่มก่อสร้างปี 63

นายนิรัตน์ ตันสวัสดิ์ กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่กรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย เพื่อคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม

picture2010-129255421112
ภาพประกอบข่าว

ล่าสุดได้ข้อสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการทั้งด้านวิศวกรรม ด้านการจราจรและขนส่ง ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการศึกษาโครงการ

โดยได้สรุปแนวเส้นทางมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 184 กิโลเมตร ผ่าน 4 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย โดยมีจุดเริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ ผ่านอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน เข้าสู่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เข้าสู่อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอแม่ใจ เชื่อมโยงเข้าอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย จนมาสิ้นสุดที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงราย

ซึ่งพื้นที่เป้าหมายที่เป็นแนวเส้นทางผ่านแต่ละอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอดอยสะเก็ด ผ่าน ต.สันปูเลย, ต.สำราญราษฎร์, ต.ป่าลาน, ต.ตลาดใหญ่, ต.สง่าบ้าน, ต.ป่าป้อง, ต.แม่ฮ้อยเงิน และ ต.แม่โป่ง ส่วนพื้นที่อำเภอแม่ออน ผ่าน ต.สหกรณ์ และ ต.ออนเหนือ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีแนวเส้นทางผ่าน ต.เมืองปาน และ ต.แจ้ซ้อน ส่วนอำเภอแจ้ห่ม ผ่าน ต.แม่สุก และอำเภอวังเหนือ ผ่าน ต.ร่องเคาะ, ต.วังใต้, ต.วังเหนือ, ต.วังซ้าย และ ต.ทุ่งฮั้ว

ในส่วนพื้นที่จังหวัดพะเยา แนวเส้นทางอำเภอเมืองพะเยา ผ่าน 3 ตำบลคือ ต.บ้านต๊ำ, ต.ท่าจำปี และ ต.บ้านใหม่ ส่วนอำเภอแม่ใจ ผ่าน ต.แม่สุก, ต.แม่ใจ, ต.ศรีถ้อย, ต.ป่าแฝก, ต.เจริญราษฎร์ และ ต.บ้านเหล่า

ด้านจังหวัดเชียงราย แนวเส้นทางจากอำเภอพาน ผ่าน ต.ทานตะวัน, ต.หัวง้ม, ต.เวียงห้าว, ต.ดอยงาม, ต.สันมะเค็ด, ต.แม่อ้อ ส่วนแนวเส้นทางอำเภอเมืองเชียงราย ผ่าน ต.ดอยลาน, ต.ห้วยสัก และอำเภอเวียงชัย มีแนวเส้นทางผ่าน ต.ดอนศิลา

นายนิรัตน์ กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ค่าใช้จ่ายลงทุน 91,153 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ 10,021 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น 101,174 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในปีแรก 2560 จนก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567 และยังเป็นการลงทุนที่ครอบคลุมถึงหลังการเปิดใช้เส้นทางในปี 2568-2597 รวมระยะเวลาเกือบ 30 ปี หลังการเปิดใช้เส้นทางนี้

ขณะที่การประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ พบว่า มีมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ สามารถย่นระยะเวลาการเดินทางจากเชียงใหม่ถึงเชียงรายไม่เกิน 2 ชั่วโมง และยังลดความสูญเสียด้านอุบัติเหตุ รวมผลประโยชน์โครงการราว 799,755 ล้านบาท โดยแนวเส้นทางการก่อสร้างมีพื้นที่ต้องถูกเวนคืนที่ดินราว 12,000 ไร่ มีจำนวนบ้านเรือนกว่า 900 หลังคาเรือนที่ต้องถูกเวนคืน โดยต้องใช้งบประมาณสำหรับการเวนคืนที่ดินราว 2,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายโครงการที่อยู่ในส่วนของการลงทุน

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการในขณะนี้ ได้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ ในปี 2560 คาดว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนการจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการ ส่วนปี 2561-2562 จะเป็นช่วงระยะเวลาการเวนคืนที่ดิน โดยคาดว่าในช่วงปี 2563 จะเริ่มงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จปี 2567 และเปิดใช้เส้นทางได้ในปี 2568

นอกจากนั้น กรมทางหลวงยังได้วางแผนให้เส้นทางมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย ซึ่งเป็นเส้นทางหมายเลข 5 เชื่อมต่อไปยังอำเภอแม่สายและเชียงของ เพื่อให้เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเชื่อมโยงจากภาคเหนือลงไปสู่ภาคใต้ของไทย และปาดังเบซาร์ ประเทศมาเลเซีย

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News