ประกาศเวนคืนที่ดินสร้างแอร์พอร์ตลิงค์ พญาไท-ดอนเมือง

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ประกาศเวนคืนที่ดินสร้างแอร์พอร์ตลิงค์ พญาไท-ดอนเมือง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนสร้างแอร์พอร์ตลิงค์ พญาไท-ดอนเมือง

จากการที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี และ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท เพื่อดำเนินโครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แอร์พอร์ต ลิงค์) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง – บางซื่อ – พญาไท ระยะทาง 21.8 กิโลเมตร

3D8U3606
ภาพประกอบ

โดยจำเป็นต้องเวนคืนที่ดิน เเขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี เเละเเขวงสามเสนใน เขตพญาไท เพื่อสร้างทางรถไฟ และ เครื่องประกอบทางรถไฟ โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท

ล่าสุด วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี และแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ พ.ศ. 2558 โดยได้มีผลบังคับใช้แล้ว

 

ข้อมูล  ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News