ครม.อนุมัติเป้านโยบายการเงิน ปี59 เงินเฟ้อโต 2.5%

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม.อนุมัติเป้านโยบายการเงิน ปี59 เงินเฟ้อโต 2.5%

ครม. อนุมัติกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินปี 59 ให้เงินเฟ้อ 2.5% บวกลบ 1.5% (1-4%)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2559 ตามที่กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยให้อัตราเงินเฟ้อ ปี 2559 ของประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 2.5 บวกลบไม่เกินร้อยละ 1.5 หรืออยู่ในกรอบร้อยละ 1-4

668362-01
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง

ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ในปี 2559 จะมีการมาตรการทางการเงินดูแลเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากขึ้น นอกเหนือจากการพิจารณาเงินเฟ้อ โดยจะต้องดูให้เกิดความสมดุลกันให้มากที่สุดในระบบการ ซึ่งเครื่องมือของการดูแลการเงินอื่น ๆ ไม่ได้หมายถึงการใช้นโยบายดอกเบี้ยผ่อนคลายเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีการผสมผสานให้เกิดความเหมาะสม