เป็นเสียงเดียวกัน! โพล เผย ปชช.90% ผิดหวัง รบ.บิ๊กตู่ แก้ศก.ตกต่ำ

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เป็นเสียงเดียวกัน! โพล เผย ปชช.90% ผิดหวัง รบ.บิ๊กตู่ แก้ศก.ตกต่ำ

เสียงส่วนใหญ่! โพล เผย ปชช.ผิดหวัง รบ.บิ๊กตู่ แก้ศก.ตกต่ำ 

สวนดุสิตโพลล ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,763 คน ระหว่างวันที่ 2-30 ธันวาคม 2558 เกี่ยวกับการทำงาน ในรอบปี 2558 ของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ ได้บริหารประเทศท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคหลายๆประการ ซึ่งก็สามารถฝ่าฟันผ่านพ้น สร้าง“ความสมหวัง” และบางเรื่องก็ไม่สามารถผ่านพ้นได้
สร้าง“ความผิดหวัง” ให้กับประชาชน สรุปผลดังนี้

14169199071416920014l

สิ่งที่ประชาชนผิดหวังคิดเป็น ร้อยละ 90.36 ผิดหวังกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน พืชผลเกษตรราคาตกต่ำ รองลงมาร้อยละ 88.15 คือการปราบปรามทุจริตยังไม่สำเร็จ ยังมีการทุจริตอยู่ ร้อยละ 68.75 คือการร่างรัฐธรรมนูญยังมีปัญหาข้อขัดแย้ง ขณะที่ร้อยละ 57.52 ระบุการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และร้อยละ 55.93 เรื่องการปฏิรูปประเทศยังไม่เกิดผลที่เป็นรูปธรรม.

ในขณะสิ่งที่ประชาชนสมหวังมากที่สุด คือ กิจกรรมเทอดพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ” และ “ปั่นเพื่อแม่” คิดเป็น 90.92% รองลงมาคือ การจัดระเบียบของรัฐบาล ทำให้ผู้มีอิทธิพลลดน้อยลง

MThai News