ข่าวดี! เรือด่วนเจ้าพระยาลดค่าโดยสารลง 1 บ.

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ข่าวดี! เรือด่วนเจ้าพระยาลดค่าโดยสารลง 1 บ.

เรือด่วนเจ้าพระยา ยอมลดค่าโดยสาร 1 บาท หลังดีเซลลง มีผล 6 ม.ค. นี้

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ฝ่ายด้านความปลอดภัย เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลและวิเคราะห์อัตราค่าโดยสารของเรือประจำทาง ร่วมกับบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา ว่า บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จะยอมปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทที่ให้บริการ 1 บาท

30

โดยอัตราค่าโดยสารใหม่ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม เป็นต้นไป สำหรับตั๋วใหม่นั้น จะต้องใช้เวลา เนื่องจากบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องให้ระยะเวลาในการพิมพ์ตั๋วใหม่ เพื่อมาใช้งาน 1 วัน และให้รายรับตรงกับเลขตั๋วโดยสาร และสอดคล้องกับการเสียภาษีด้วย

อย่างไรก็ตาม การปรับลดค่าโดยสารในครั้งนี้ ทางกรมเจ้าท่า ได้ทำการปรับปรุงสูตรคำนวณอัตราค่าโดยสารใหม่ ซึ่งจะเป็นของฉบับปี 2559 ให้สะท้อนค่าแรงและต้นทุนที่แท้จริง และจะนำมาหารือในที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลและวิเคราะห์อัตราค่าโดยสารของเรือเดินประจำทางอีกครั้ง และจะรับฟังความคิดผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการเรือประจำทางพิจารณาอนุมัติภายในเดือนนี้ และประกาศใช้