ส.ป.ก. เว้นค่าเช่าที่ดิน-เพิ่มวงเงินกู้ ให้เกษตรกรรับปีใหม่

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ส.ป.ก. เว้นค่าเช่าที่ดิน-เพิ่มวงเงินกู้ ให้เกษตรกรรับปีใหม่

ส.ป.ก. มอบของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกร เว้นค่าเช่าที่ดิน-เพิ่มวงเงินสินเชื่อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็น 1,000 ล้านบาท

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า ส.ป.ก. สนองนโยบายรัฐบาลให้ของขวัญปีใหม่กับเกษตรกร โดยเสนอยกเว้นค่าเช่าที่ดินให้เกษตรกรผู้เช่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 14,687 ราย ลดต้นทุนให้เกษตรกร 28.18 ล้านบาท และยังลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดินจาก 4 % เป็น 1% แก่เกษตรกรผู้เช่าซื้อที่ดิน 7,314 ราย ทำให้ลดต้นทุนให้เกษตรกรได้ 19.78 ล้านบาท

111

นอกจากนี้ ยังปรับแผนสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จากวงเงินสินเชื่อที่ตั้งไว้ 600 ล้านบาทเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท เป้าหมายสินเชื่อเกษตรกร 150,000 รายและสินเชื่อวิสาหกิจชุมชน 3,000 ราย

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  ข่าวสด

MThai News