ช็อปช่วยชาติ 7 วัน เงินสะพัดกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ช็อปช่วยชาติ 7 วัน เงินสะพัดกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท

สรุป 7 วัน มาตรการช็อปช่วยชาติ กระตุ้นค้าปลีกเพิ่ม 20 % เงินสะพัดเข้าระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท 

นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลประกาศมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา จากค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและค่าบริการภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท หรือโครงการช็อปช่วยชาติ ได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมค้าปลีกเติบโตขึ้น 0.3 %

0dGQeM

โดยการจับจ่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้น 20 % หรือประมาณ 25,000 ล้านบาท และเมื่อรวมกับมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 15,000 บาท จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรมภายในประเทศ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เท่ากับว่าประชาชนสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้รวม 30,000 บาท

สำหรับ ทั้ง 2 มาตรการ ส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมค้าปลีกเติบโตขึ้น 3.05 % จากเดิมที่คาดไว้เพียง 2.8 % โดยมีเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสูงถึง 125,000 ล้านบาท จึงเห็นว่าเป็นมาตรการที่ประสบความสำเร็จ แม้ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ จะมีเพียง 3 ล้าน 2 แสนคน จากฐานผู้เสียภาษี 9.6 ล้านคน แต่เป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อแข็งแกร่ง และเป็นการใช้จ่ายของบุคคลโดยตรง

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ยังเสนอแนะให้ภาครัฐเร่งรัดการลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้โดยเร็ว และเห็นว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องหามาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยมุ่งไปที่ผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง ซึ่งมีกำลังซื้อค่อนข้างแข็งแกร่ง รวมทั้งเห็นว่ารัฐบาลต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศในการจับจ่ายและการลงทุน เช่น ลดภาษีนำเข้าสินค้าในกลุ่มแฟชั่นชั้นนำเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูล  CH7

MThai News