8 กระทรวง เตรียมสรุปงบซื้อ ‘ยางพารา’ ช่วยเหลือเกษตรกร

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / 8 กระทรวง เตรียมสรุปงบซื้อ ‘ยางพารา’ ช่วยเหลือเกษตรกร

นายกรัฐมตรีสั่ง 8 กระทรวงเร่งสรุปงบซื้อ ‘ยางพารา’ ช่วยเหลือเกษตรกร วอนชาวสวนยางยุติการนัดชุมนุม

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมตรีสั่ง 8 กระทรวงเร่งสรุปงบซื้อยางพาราช่วยเหลือเกษตรกร โดยขอเกษตรกรอย่าชุมนุมกดดัน ขณะที่เตรียมเสนอตั้งคณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทยเข้า ครม. 12 มกราคมนี้

สำหรับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง เตรียมการนัดชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือปัญหาราคายางพาราตกต่ำในวันพรุ่งนี้ (12ม.ค.) รัฐบาลได้เตรียมเร่งรัดให้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เช่นกัน โดยพลตรีสรรเสริญ ระบุว่า เมื่อแต่งตั้งบอร์ดแล้วเสร็จ จะทำให้กลไกการแก้ปัญหาเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเรียกร้องให้ชาวสวนยาง ยุติการนัดชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาล เพราะเชื่อว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการประชุมร่วมกับตัวแทนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา ได้ข้อยุติร่วมกันเรื่องการรับซื้อยางพาราไม่ให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 33-34 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมเป็นต้นไป แต่ไม่สามารถยกระดับราคายางไปที่กิโลกรัมละ 60 บาท ตามข้อเสนอได้ เพราะขึ้นกับสถานการณ์ตลาดโลกด้วย

knAVcb

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังมีคำสั่งให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงคมนาคม, มหาดไทย, ศึกษาธิการ, สาธารณสุข, กลาโหม, อุตสาหกรรม, พาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้ยางระยะแรก เพื่อกำหนดปริมาณการรับซื้อยางตามความต้องการของแต่ละกระทรวง โดยใช้งบประมาณของแต่ละกระทรวงเอง และมีความเป็นไปได้ว่า จะรายงานเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้

ล่าสุด นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าจากการสำรวจความต้องการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับซื้อยางพาราในส่วนของกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีนี้ พบว่ามีถนนบางสายที่ต้องใช้ส่วนผสมของยางพารา คิดเป็นปริมาณน้ำหนักยางประมาณ 1,000 ตัน ซึ่งจะส่งเป็นข้อมูลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้ และต่อจากนี้ก็จะทำการสำรวจต่อไป เพื่อนำมาใช้สำหรับลานกีฬาต่างๆ ถือเป็นยางแปรรูปด้วย

ขณะที่ ในส่วนของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ มีเเผนจะเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารา ซึ่งเป็นยางแห้งอีกประมาณ 434 ตัน ใช้งบประมาณ 1,026 ล้านบาท ผ่านโครงการใน 8 หน่วยงานต้องไม่ต่ำกว่า5-6 กิจกรรม เช่น ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเเละกรมชลประทานใช้ยางพาราการปรับปรุงผิวถนน คอกสัตว์  อ่างเก็บน้ำ แผ่นพลาสติกปูบ่อปลา รวมถึงให้ห้องทดลอง เเละ วิจัยของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะต้องใช้ถุงมือยาง และ รองเท้ายาง ที่ผลิตจากยางพารา เป็นต้น รวมถึง เตรียมเสนอของบประมาณกลางจากรัฐบาลอีก 8,700 ล้านบาท สนับสนุนแผนที่จะใช้ยางพาราแห้งเพิ่มขึ้นอีก 25,100 ตัน เเละในปี 2560 ได้เตรียมแผนการใช้ยางพาราแห้งไว้จำนวน 11,000 ตันแต่ยังไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องงบประมาณ