ธ.กรุงเทพ แจ้งระงับบริการทางอินเตอร์เน็ตชั่วคราว

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธ.กรุงเทพ แจ้งระงับบริการทางอินเตอร์เน็ตชั่วคราว

ธนาคารกรุงเทพ ขอระงับการให้บริการในช่องทางอินเทอร์เน็ตชั่วคราววันที่ 23-24 ม.ค. ตั้งแต่ 5 ทุ่ม-บ่าย 4

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายรูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการระงับการให้บริการในช่องทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง, ไอแบงก์กิ้ง, และ บิซ ไอแบงก์กิ้ง)

18

รวมถึงช่องทางบนโทรศัพท์มือถือ (บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง) ผ่านเว็บไซด์บนโทรศัพท์มือถือเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของคืนวันเสาร์ที่ 23 มกราคม ถึงเวลา 16.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 สำหรับช่องทางบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ผ่านแอปพลิเคชั่น และช่องทางอื่น ๆ ของธนาคาร เช่น บัวหลวงเอทีเอ็ม ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ หากลูกค้ามีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333

 

 

MThai News