ธอส.จัดแพ็คเกจสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เอาใจคนรายได้น้อย

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธอส.จัดแพ็คเกจสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เอาใจคนรายได้น้อย

ธอส.จัดทำแพ็คเกจสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.25 – 3.50% ต่อปี เน้นปล่อยกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้จัดทำแพ็คเกจสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไตรมาส 1 ปี 2559 ภายใต้กรอบวงเงินรวม 32,000 ล้านบาท แบ่งเป็น แพ็คเกจที่ 1 สินเชื่อสำหรับลูกค้ากลุ่มบุคลากรภาครัฐ และกลุ่มสวัสดิการไม่มีเงินฝาก ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี

10460200_918260121553384_6899464048672305331_n
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี) แพ็คเกจที่ 2 สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR

แพ็คเกจที่ 3 สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยโครงการ FAST TRACK/ REGIONAL FAST TRACK และลูกค้ารายย่อยโครงการ POST FINANCE ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน ธอส. จึงได้ตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News