เปิดสถิติว่างงาน ! เด็กจบใหม่เตะฝุ่นพุ่งเกือบ 1 แสนคน

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เปิดสถิติว่างงาน ! เด็กจบใหม่เตะฝุ่นพุ่งเกือบ 1 แสนคน

สำนักงานสถิติเปิดผลสำรวจว่างงานประจำปี 59 เดือน ม.ค.พบเด็กจบใหม่ว่างงานพุ่งเกือบแสนคน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยผลสำรวจภาวะการทำงานของคนไทยในเดือนม.ค. ปี 2559 พบว่า จากจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในวัยแรงงานประมาณ 38.13 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้ว่างงานมากถึง 347,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.9% แม้ว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จะมีจำนวนลดลง 57,000 คน แต่หากเทียบกับเดือนธ.ค. ปี 2558 กลับพบว่า มีจำนวนคนว่างงานเพิ่มขึ้นถึง 92,000 คน

โดยกลุ่มที่ว่างงานมากที่สุด ยังคงเป็นเด็กที่เรียนจบในระดับอุดมศึกษา 103,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า 71,000 คน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชนหรือผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงาน 4.3% ซึ่งตามปกติแล้ว กลุ่มนี้จะมีอัตราการว่างงานสูงอยู่แล้ว

1

โดยมีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 4.5% แต่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา กลับมีอัตราที่เพิ่มขึ้น จากที่มีเพียง 2.5% พุ่งขึ้นเป็น 4.3% ส่วนวัยผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราการว่างงาน 0.5% โดยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีอัตรา 0.7%

 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News