‘ไปรษณีย์ไทย’ เพิ่มทางเลือกส่งเช็คคืนภาษีด้วย EMS

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ‘ไปรษณีย์ไทย’ เพิ่มทางเลือกส่งเช็คคืนภาษีด้วย EMS

‘ไปรษณีย์ไทย’ เพิ่มทางเลือกใหม่ในการจัดส่งเช็คคืนภาษีด้วย EMS เพื่อให้ผู้ได้สิทธิ์คืนภาษีได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

นางสาวสุชาดา พุทธรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดส่งเช็คคืนภาษีแก่ผู้ได้สิทธิ์คืนภาษีประจำปีภาษี 2558 ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ปณท จึงได้ขยายการให้บริการจัดส่งเช็คคืนภาษีด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงที่อยู่ผู้รับปลายทางไม่เกิน 3 วันทำการ นับจากวันที่จัดส่งเช็ค (กทม. ไม่เกิน 2 วัน/ ภูมิภาค ไม่เกิน 3 วัน) ในอัตราค่าบริการ 32 บาท/ชิ้น (ชำระโดยหักจากเงินภาษีที่ได้คืน) พร้อมตรวจสอบสถานะการจัดส่งเช็คได้ตลอด 24 ชม. ผ่านระบบ Track&Trace จากหลากหลายช่องทางอาทิ www.thailandpost.co.th Application Track&Trace และ THPContact Center 1545

adv -01_56c41c3529df8

ทั้งนี้ผู้ขอคืนภาษีสามารถแจ้งความประสงค์ใช้บริการได้ โดยเลือกจัดส่งเช็คคืนภาษีทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในคำร้องขอคืนเงินภาษีบนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ประจำปีภาษี2558 ใช้ได้ทั้งยื่นทางออนไลน์ และ ยื่นด้วยตนเอง โดยหลังจากกรมสรรพากรตรวจสอบข้อมูลผู้เสียภาษี และ อนุมัติสิทธิ์ได้คืนภาษีเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งเช็คคืนภาษีตามที่อยู่ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ พร้อมส่ง SMS แจ้งรายละเอียดเช็คคืนภาษีและหมายเลข EMS 13 หลัก เพื่อติดตามตรวจสอบสถานะการจัดส่งอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้รับจะต้องเซ็นรับซองเช็คคืนภาษีเพื่อเป็นหลักฐานในการรับ จึงมั่นใจได้ว่าเช็คคืนภาษีจะอยู่ในกระบวนการจัดส่งที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ซึ่งระยะแรกของการเปิดบริการมียอดผู้ใช้บริการแล้วกว่า 20% ของยอดส่งเช็คคืนภาษีทางไปรษณีย์ถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่น่าพอใจ โดยตั้งเป้าในปีนี้จะมีผู้เลือกใช้บริการ EMS ส่งด่วนทั่วไทย เพิ่มถึง 50% ของผู้ที่ได้สิทธิ์คืนภาษีทั้งหมด

ซึ่งหากผู้รับไม่อยู่บ้านและได้รับใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายวันเวลาจัดส่งเช็คฯ อีกครั้ง หรือติดต่อขอรับด้วยตนเองที่แผนกรอจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุ (รอจ่ายไม่เกิน 7วันทำการนับจากวันที่ออกใบแจ้งฯหลังจากนั้น ปณท จะส่งเช็คฯ กลับคืนยังกรมสรรพากรในพื้นที่ต่อไป) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545

 

ที่มา thailandpost.com

 

 

MThai News