กปต. ชี้ กสทช. สอบตก ‘ทีวีดิจิทัล’!

Home / การตลาด, คลิป, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กปต. ชี้ กสทช. สอบตก ‘ทีวีดิจิทัล’!

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประเมินผลงาน กสทช. ให้สอบตกกรณีการบริหารงาน ‘ทีวีดิจิทัล’ 

วันนี้ 3 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย อุตมาภินันท์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กปต.) กล่าวถึง ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2558

โดยนายพิชัย ระบุว่า การดำเนินงานในเรื่องทีวีดิจิทัลของ กสทช.ที่ผ่าน พบปัญหามากมาย ซึ่งถือเป็นการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ ไร้ความรอบคอบ โดยปัญหาต่างๆเกิดจากความไม่พร้อมทั้งปริมาณและคุณภาพของโครงข่าย รวมถึงขาดประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ระบบทีวีดิจิทัล

ทั้งนี้สรุปได้ว่าการทำงานของ กสทช. ยังไม่เป็นที่น่าพอใจในหลายประเด็น ซึ่งไม่สามารกำกับการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดข้อถกเถียงของผู้ที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การฟ้องร้องและข้อร้องเรียนต่างๆมากมาย

อย่างไรก็ตาม กตป. ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการทำงานของ กสทช. ให้เร่งการขยายโครงข่ายทีวีดิจิทัลให้ครอบคลุมตามเป้าหมาย , จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกทำความเข้าใจกับประชาชนถึงกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ,จัดทำแผนยุติการออกอากาศระบบอนาล็อกให้ชัดเจน ,ให้ความสำคัญกับการใช้เงินกองทุนของ กทปส.

อีกทั้ง กสทช.ควรมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบการทำานของวิทยุ 1 ปณ เพื่อสร้างความมั่นใจและแก้ไขข้อกังขา , กสทช.ต้องบังคับใช้กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด ปรับปรุงกฎหมายอย่างต่อเนื่องตามความจำเป็น และกสทช.ควรพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการกระจายอำนาจไปยังสำนักในภูมิภาคเพื่อเป็นตัวแทนกสทช.ในการให้การอนุญาต การกำกับและตรวจสอบรวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วมากขึ้น

6

7

* กปต.  ย่อมาจาก กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News