เอาจริง! เตรียมยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ภายใน 2ปี !

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เอาจริง! เตรียมยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ภายใน 2ปี !

พลังงาน เผย เตรียมยกเลิกหัวจ่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ในปี 2569 โดยจะใช้น้ำมันออกเทน 91 ชนิดเดียว

นายวิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ในปี 2579 จะลดหัวจ่ายน้ำมันกลุ่มเบนซิน เหลือ 2 ชนิด เพื่อสนับสนุนการใช้เอทานอล เพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้าน 3 แสนลิตรต่อวัน เริ่มจากการลดหัวจ่ายน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล ร้อยละ 10 หรือ อี10 เหลือชนิดเดียว จากปัจจุบัน 2 ชนิด คือ แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 โดยจะยกเลิกหัวจ่ายแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นน้ำมันออกเทน 91 ชนิดเดียว ทำให้ยอดใช้เอทานอล เพิ่มเป็น 7 ล้านลิตรต่อวันในปี 2569 จากนั้นปี 2570 จะลดหัวจ่ายน้ำมันหลัก ให้เหลือ 3 ชนิด ทำให้ในปี 2579 จะเหลือชนิดน้ำมันเพียง 4 ชนิด คือ เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 และแก๊สโซฮอล์ E85

Onfb2j
ภาพประกอบข่าว

สำหรับที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ทยอยปรับโครงสร้างราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์โดยใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นเครื่องมือ เพื่อทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 กับแก๊สโซฮอล์ 95 มีส่วนต่างราคาที่แคบลง จูงใจให้ลดการเติมแก๊สโซฮอล์ 91 เนื่องจากมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 เพียง 42 สตางค์/ลิตรเท่านั้น รวมทั้งได้พยายามถ่างส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอล์ E20 กับแก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อจูงใจให้เกิดการใช้แก๊สโซฮอล์ E20

ทั้งนี้ ในปี 2579 จะเหลือน้ำมันชนิดหลักเพียง 2 ประเภท คือ แก๊สโซฮอล์ E20 และแก๊สโซฮอล์ E85 ในขณะที่เบนซิน 95 และแก๊สโซฮอล์ 95 จะเป็นน้ำมันประเภทเฉพาะกลุ่ม ให้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ หากยังมีรถยนต์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ก็ยังสามารถจำหน่ายได้ โดยแผนการลดน้ำมันชนิดหลักจะใช้กลไกของราคามาเป็นเครื่องมือมากกว่าการใช้นโยบายบังคับ

 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News