เอาจริง! สั่งโละบอร์ด ‘แอร์พอร์ตลิ้งค์’ ตั้งคนนอกทำงานแทน

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เอาจริง! สั่งโละบอร์ด ‘แอร์พอร์ตลิ้งค์’ ตั้งคนนอกทำงานแทน

เอาจริง! คมนาคม สั่งโละบอร์ด ‘แอร์พอร์ตลิ้งค์’ ตั้งคนนอกทำงานแทน เชื่อ การทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือ รฟท.  มีวาระการพิจารณาปรับเปลี่ยนคณะ กรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนตามปกติ และเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยได้มีการแต่งตั้งคนนอกที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการที่คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้อนุมัติไปแล้ว

2041

ด้าน นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนบอร์ดครั้งนี้ เป็นการปรับบางตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไป ประกอบด้วย พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการ พลเอกดรัณ ยุทธวงษ์สุข กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการใหญ่และ พลอากาศโทสมพงษ์ สารียันต์

ส่วนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่มีนายวิชัย พรกีรติวัฒน์ อดีตประธานกรรมการบริษัท PTT กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัดและอดีตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. เป็นประธาน ส่วนกรรมการ ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ นายคณิทธิ์ สว่างวโรรส รองศาสตราจารย์ เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายวิสุทธิ์ จันมณี ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักนโยบายบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

 

ขอบคุณข้อมูล  TNEWS

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News