ครม.ไฟเขียวลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาเพิ่มเท่าตัว!

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม.ไฟเขียวลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาเพิ่มเท่าตัว!

ครม.ไฟเขียว “ลดหย่อนภาษี” บุคคลธรรมดา หวังช่วยค่าครองชีพมนุษย์เงินเดือน พร้อมต่ออายุมาตรการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน จากเดิมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เป็นร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และปรับเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาท และจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นคนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยปรับเปลี่ยนผู้มีรายได้ปีละ 2,000,001 – 5,000,000 เสียภาษีร้อยละ 30 และรายได้เกิน 5,000,001 ขึ้นไปเสียภาษีร้อยละ 35 โดยให้มีผลในปีภาษี 2560 ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะทำให้รัฐเสียรายได้ปีละ 32,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ต่ออายุมาตรการผู้มีเงินได้ ซึ่งบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษามีสิทธิ์นำเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่า ของเงินได้ที่ได้จ่ายไป แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ออกไปอีก 3 ปี หลังหมดอายุไปแล้วเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการศึกษาไทย

51-7-0

ข้อมูล Inn / ภาพ กรมสรรพากร

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News