คุมเข้ม! ขนส่งทางบกให้รถโดยสารติด GPS ภายในปี 62

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คุมเข้ม! ขนส่งทางบกให้รถโดยสารติด GPS ภายในปี 62

คุมเข้ม! ขนส่งทางบกให้รถโดยสารสาธารณะต้องติดตั้ง ‘GPS’ ชี้ เป็นการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกจัดทำโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถด้วยเทคโนโลยี GPS พร้อมติดตั้งระบบบ่งชี้ตัวตนพนักงานขับรถ โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์

690852-01

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม 2559 ต้องติดตั้ง GPS ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานตามประกาศกรมฯ ทุกคัน สำหรับรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกภายในปี 2559

ส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้และยังไม่ได้ติดตั้ง GPS จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนตามกำหนด ซึ่งรถโดยสารสาธารณะจะติดตั้งครบทุกคันภายในปี 2560 รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) จะต้องติดตั้งครบทุกคันภายในปี 2562 อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้ติดตามการทำงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง เพื่อความปลอดภัยในเดินทางของประชาชน ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศอย่างยั่งยืน

 

ที่มา  INN

MThai News