ทำความเข้าใจ “Any ID” พลิกโฉมระบบการชำระเงินแบบใหม่

Home / การเงิน-การคลัง, สกู๊ปข่าว, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ทำความเข้าใจ “Any ID” พลิกโฉมระบบการชำระเงินแบบใหม่

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา MThai News ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการโอนเงิน และ การรับโอนเงินแบบใหม่ นั่นคือระบบ “พร้อมเพย์” (PromptPay) >>>>เจาะลึก! “พร้อมเพย์” ปฏิรูประบบการโอนเงินรูปแบบใหม่ ซึ่งระบบดังกล่าวถือเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการชำระเงินแบบ อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ของรัฐบาล ที่ทำมาเพื่อสนับสนุนระบบการชำระเงินแบบ “Any ID” (เอนี ไอดี)

Indian currency flowing from mobile phones over white background

ซึ่งเจ้าระบบ “Any ID” เป็นระบบการชำระเงินแบบนานานาม ถือเป็นโครงการที่ 1 สำหรับแผนยุทธสตร์ที่รัฐบาลจัดทำขึ้น นั่นหมายความว่า ระบบการชำระเงินแบบ เอนี ไอดี จะไม่แตกต่างจากพร้อมเพย์มากนัก เนื่องจากต่างพัฒนาระบบดังกล่าวมาเพื่อให้ทันสมัย มีการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น

Any ID เป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโอนเงิน หรือชำระเงินจากการโอนเงิน หรือชำระเงิน ซึ่งปกติจะต้องใช้หมายเลขบัญชีธนาคารในการทำธุรกรรมต่างๆ อีกทั้งยังมีตัวเลขหลายหลัก ทำให้มีความยากต่อการจดจำ แต่การชำระเงินหรือโอนเงินในระบบ Any ID จะช่วยทำให้ประชาชนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยใช้เพียงเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสถาบันการเงิน เท่านั้นการทำธุรกรรมการเงินของทุกคนก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ที่จะต้องได้รับเงินจากภาครัฐ ทั้งสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ หรือ แม้กระทั่งเงินคืนภาษี ต่อจากนี้เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกโอนมายังบัญชีของทุกคนโดยผ่านระบบ Any ID ทันที ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 15 ก.ค.2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงได้ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 หมายเลขบัญชี และ 1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ขณะที่อนาคตอาจจะเชื่อมโยงได้มากขึ้น

ลำดับต่อไป ในเดือน ก.ย. 2559 จะมีการเปิดระบบสำหรับให้บริการจ่ายสวัสดิการโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เดือน ต.ค. 2559 จะเปิดระบบสำหรับให้บริการชำระเงินผ่านเบอร์โทรศัพท์และผ่านระบบ Any ID และ เดือน ธ.ค. 2559 จะเปิดระบบเรียกเก็บเงิน เพื่อรองรับ e-Commerce

3
ขอบคุณภาพจาก ธปท.

ประโยชน์ของ “เอนี ไอดี” (Any ID) คือ ?

1) ภาคประชาชน : สามารถเข้าถึงบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถทำได้โดยง่าย ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ผ่านช่องทางและบริการชำระเงินที่หลากหลาย ทั้งการโอนเงิน การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ การชำระค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์ รวมถึงการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ประชาชนที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เงินสวัสดิการ หรือเงินคืนภาษีจากภาครัฐจะได้รับเงินได้โดยตรงผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้

2) ภาคธุรกิจ : มีช่องทางรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกรวดเร็วจากการใช้ ID ที่ลงทะเบียนไว้ แทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก ช่วยเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจจากการที่ลูกค้าสามารถชำระเงินได้สะดวกรวดเร็ว ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและ SME โดยเฉพาะการขายสินค้าทางออนไลน์ ที่สามารถรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า

3) ภาครัฐ : เพิ่มประสิทธิภาพการโอนเงินจากภาครัฐสู่ประชาชนโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน เช่น การโอนเงินสวัสดิการถึงประชาชนโดยตรง การคืนภาษีเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากของผู้เสียภาษี ทำให้การจ่ายเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด และลดปัญหาการทุจริตจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค นอกจากนี้ การชำระเงินแบบ Any ID ยังสามารถรองรับการส่งข้อมูลภาษีผ่านระบบภาษีอิเเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

4) เศรษฐกิจในภาพรวม : สนับสนุนการลดใช้เงินสดในทุกภาคส่วน ลดต้นทุนการบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ เช่น การพิมพ์ การขนส่ง การนับคัด และการทำลายธนบัตร ลดปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบ จากการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมถึงเพิ่มความรวดเร็วคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดนโยบายช่วยเหลือธุรกิจ และประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News