คลังหนุนโครงการวิจัยไม่เกิน 3 ล้าน ลดภาษีนิติบุคคลได้ 3 เท่า

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คลังหนุนโครงการวิจัยไม่เกิน 3 ล้าน ลดภาษีนิติบุคคลได้ 3 เท่า

กระทรวงการคลัง หนุนโครงการวิจัยมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้หักลดหย่อน ‘ภาษีนิติบุคคล’ ได้ 3 เท่า

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างแรงจูงใจให้เอกชนลงทุนการวิจัยมากขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยเปิดทางให้ผู้ประกอบการที่มีโครงการวิจัยมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท ที่ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยตามข้อกำหนดที่ได้พัฒนา หรือผ่านการรับรองระบบบริหารวิจัยด้วยตนเอง หรือ Self Declaration ซึ่งได้รับการประเมินจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. หรือหน่วยงานภาครัฐก็จะได้รับสิทธิในการหักลดหย่อนภาษี

Science students taking notes in laboratory

ทั้งนี้ สามารถนำรายจ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มาหักลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 3 เท่า จากเดิม 2 เท่า หรือ จะได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลได้ถึง 300% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มขอยื่นใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป

 

ที่มา  INN

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News