อนุมัติขยายเวลาลดภาษีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / อนุมัติขยายเวลาลดภาษีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้

ครม.อนุมัติขยายเวลามาตรการลดภาษี ‘เขตเศรษฐกิจพิเศษ’ ภาคใต้ 5 จังหวัด ถึงสิ้นปี 63

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนธุรกิจประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา และสตูล จากเดิมครบกำหนดในปี 2558-2560 ขยายเป็น 2561-2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

450537-01

สำหรับมาตรการลดภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ที่มีสถานประกอบกิจการในพื้นที่ดังกล่าว แบ่งเป็นมาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้ที่มีเงินได้ในสถานประกอบการ ยื่นแจ้งเสียภาษี 0.1% ของเงินได้ทั้งหมด ในส่วนของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลดภาษีเงินได้เหลือ 3% ของอัตรากำไรสุทธิเท่านั้น

ในส่วนของบุคคล นิติบุคคล ขายอสังหาริมทรัพย์สามารถลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย เหลือ 0.1% เท่านั้น โดยมีผลสำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในปี 61-63 เฉพาะที่ได้จากการผลิตสินค้า หรือการขายสินค้าหรือให้บริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

 

ภาพจาก  INN

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News