ประกาศ ! ‘ประกันสังคม’ เพิ่มวงเงินค่าทำฟันเป็น 900 บาทต่อปี

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ประกาศ ! ‘ประกันสังคม’ เพิ่มวงเงินค่าทำฟันเป็น 900 บาทต่อปี

ประกาศ ! มติบอร์ด ‘ประกันสังคม’ อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าทำฟันเป็น 900 บาทต่อปี มีผล 12 ส.ค.นี้

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการแพทย์เสนอให้เพิ่มวงเงินกรณีค่าทันตกรรมเป็น 900 บาทต่อปี จากเดิม 600 บาทต่อปี ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.2559 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานที่อยากให้เพิ่มวงเงิน 1,200 บาทต่อปี แต่การเพิ่มวงเงินต้องคำนึงถึงกรอบค่าใช้จ่ายหรือภาระที่ต้องเพิ่มขึ้น

539848-01

ส่วนกรณีไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่าทำฟันไปก่อนนั้น ขณะนี้ สปส. ได้เปิดรับสมัครสถานพยาบาล หรือ คลินิก เข้าร่วมโครงการเพื่อให้บริการด้านทันตกรรม โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อน ซึ่งจะนำร่องสถานพยาบาลและคลินิคใน 30 จังหวัด หลังจากนั้นจะขยายให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ด สปส. ยังได้พิจารณาเรื่องการให้บริการเรื่องทันตกรรม เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูนและถอนฟัน โดยเห็นว่าไม่ใช่การรักษาโรคทางช่องปาก จึงไม่สามารถนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่ง สปส. จ่ายให้แก่โรงพยาบาลในระบบประกันสังคมในรูปแบบของเหมาจ่ายรายหัวเป็นรายปี เนื่องจากเป็นเรื่องของการทำฟันโดยเฉพาะ ส่วนการรักษาโรคในช่องปากนั้น สามารถนำไปรวมกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลระบบประกันสังคมได้โดยให้ไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

 

ที่มา  INN

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News