ก.แรงงาน แจ้งนายจ้างต้องให้ลูกจ้างไปลงประชามติ หากขวางเจอคุก!!

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ก.แรงงาน แจ้งนายจ้างต้องให้ลูกจ้างไปลงประชามติ หากขวางเจอคุก!!

ก.แรงงาน แจ้งนายจ้างต้องให้ลูกจ้างไป ลงประชามติ โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดหากขวางเจอโทษทั้งจำทั้งปรับ

วันที่ 20 ก.ค. 2559 นายสุทธิวงศ์ กติกา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันที่ 7  ส.ค. 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา นายศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้ประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการ ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันดังกล่าว

BANGKOK, THAILAND - MARCH 15: Thais look at a sign board listing with job vacancies at the Ministry of Labor as young job searchers look for employment on March 15, 2009 in Bangkok, Thailand. Government officials expect the current financial crisis to be worst than that of 1997 with many companies hoping for major government help. Exports in Thailand have taken a hit from the global financial meltdown with Thailand's rice exports falling 37.74 percent year-on year in terms of volume according to the Commerce ministry. Overall the country's exports for 2009 are expected to decline 10 percent. Unemployment is another major problem as the new school graduates looking for work this summer will have a rough time if layoffs continue the number of jobless will be as high as 1.3 million. (Photo Paula Bronstein/Getty Images)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ดำเนินการออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีส่วนร่วมในการออกเสียงประชาติ

นายสุทธิวงศ์ กล่าวต่อว่า ทางกระทรวงแรงงาน จึงได้ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อนุญาตให้ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ณ สถานที่ออกเสียงตาม กกต. กำหนด โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุด

แต่หากนายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงต่อลูกจ้าง อาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 58 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

MThai News