ก.แรงงาน หนุนจ้างงานคนพิการ สร้างอาชีพให้ 10,000 อัตรา

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ก.แรงงาน หนุนจ้างงานคนพิการ สร้างอาชีพให้ 10,000 อัตรา

กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาแนวทางการจ้างงานให้ ‘คนพิการ’ สร้างอาชีพให้จำนวน 10,000 อัตรา

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา” ว่า ในปี 2559 นี้ กระทรวงแรงงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการพัฒนาแนวทางการจ้างงานคนพิการ และรูปแบบในการส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องตรงกับความต้องการทั้งของคนพิการ นายจ้างหรือสถานประกอบการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม

715047-01

รวมถึงลดปัญหาข้อขัดข้องที่นายจ้างหรือสถานประกอบการ ไม่สามารถจ้างคนพิการได้ เนื่องจากที่ตั้งสถานประกอบการอยู่ห่างไกลจากถิ่นที่อยู่ของคนพิการ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าการจ้างงาน และการส่งเสริมอาชีพในลักษณะนี้ จะทำให้คนพิการได้รับการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ จำนวน 10,000 อัตรา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ถือเป็นนโยบายสำคัญในการเร่งรัดส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีการพัฒนาทักษะฝีมือ ได้รับการคุ้มครองดูแลการทำงาน ตลอดจนมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี

 

ที่มา  INN

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News