ปตท.บางจาก ลดดีเซล 40 สตางค์ คงเบนซิน มีผลพรุ่งนี้

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ปตท.บางจาก ลดดีเซล 40 สตางค์ คงเบนซิน มีผลพรุ่งนี้

ปตท. บางจาก ลดราคาดีเซล 40 สตางค์/ลิตร คงกลุ่มเบนซิน มีผลพรุ่งนี้ เวลา 05.00 น.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ลง 40 สตางค์/ลิตร ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ (27 ก.ค. 59) เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันในสถานีบริการของ ปตท. และบางจาก ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

716421-01

เบนซิน 95 เฉพาะของ ปตท. อยู่ที่ลิตรละ 30.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 23.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 23.28 บาท
E20 ลิตรละ 21.04 บาท
E85 ลิตรละ 16.99 บาท
ดีเซล ลิตรละ 23.79 บาท

ซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด

MThai News

ที่มา INN